Jako přirozené archetypy představují anima a animus tvořivou psychickou sílu. Plní roli průvodců do nevědomí, vedou k hlubšímu pochopení vlastního nevědomého světa, jsou prostředníky mezi egem a vnitřním životem individua a v určitém slova smyslu zdrojem naplnění života. Jako komplementární pár nazval C. G. Jung tyto archetypy kontrasexuální. Archetypy animus a anima zastupují mužský a ženský princip, a tak i symbolické sjednocení sil patřičných pro mužnost i ženskost uvnitř jedince.

Spojení ženského a mužského principu

Technika: ručně foukané sklo do formy.