Na začátku vzniku díla hexagon byla fascinace kameny. Poprvé jsem si to uvědomovala v kraji u Nového Boru mě velmi blízkého, kde se nalézá mnoho míst s monumenty skal a čedičových lomů. Po druhé to bylo v Bretani, zde jsem byla fascinována silou krajiny drsné a hrubé, kde kameny vyprávějí o posvátnosti míst. Je to jako by člověk zabloudil do ztraceného ráje, který ani možná nikdy nebyl, ale stále se tam chce, alespoň ve své fantazii vracet a znovu pocítit sílu vztahu člověka a přírody. Proto jsem nakonec dospěla k šestibokému tvaru, v němž je i podoba čedičového kamene. Šestiúhelník je symbolem nacházejícím se v mnoha kulturách světa. Měl pro dané civilizace určité symbolické a mystické významy, je jedním ze základních hermetických symbolů života, popřípadě symbolem makrokosmu. Je také symbolem jednoty nebe a země, zaklesnutím čtyř živlů do sebe. Stejně tak sklo, prochází fázemi všech čtyř živlů. Hrany mého hexagonu jsou rovné, hladké a pevné. Vnitřek je naopak drsný, vymletý a má charakterizovat působení času i živlů.

Šestiúhelník je jedním ze základních hermetických symbolů života a makrokosmu. Symbolem jednoty nebe a země, zaklesnutím čtyř živlů do sebe

Technika: tavená plastika. Rozměry: průměr 60 cm, váha 45 kg