I lustrace k sbírce básní Lodice času od Rainera Maria Rilkeho. Ó život, život, čarodějný čas v protikladech se vine jako rýha, ta plíživá a putující tíha, a k nevýslovným dálkám náhle zas podoben andělu svá křídla zdvíhá čas života, ten tajuplný čas.

Lodice času - Rainer Maria Rilke

Technika: tempera na papíře Rozměry: 11 × 14 cm