Lité sklo je jedinečné svou živelností, která zachycuje atmosféru okamžiku, kdy sklo vteče do otisku reliéfu a nechá v něm svou neopakovatelnou stopu. Jedná se o variace vzpomínek na krajiny. Krajiny, které se občas vynořují z paměti jako z mlhy. Vzpomínek jejichž obrysy jsou nekonkrétní, snové a v prostoru a čase neuchopitelné. Sklo – působí jako světlo pronikající věcmi, činí je průhlednými a tak propůjčuje záření světům velkým i malým. Princip průzračné čistoty vyvolává cosi v čase vzdáleného a v přítomnosti neuchopitelného.

Vzpomínky na krajiny, které se občas vynořují z paměti jako z mlhy.

Technologie: Lité sklo Instalace: kovové podstavce