R ozbouřené moře a oddyseusova loď zmítaná větrem a mořskými proudy.

Oddyseus na moři

Technika: tempera Rozměry 48 × 65 cm.