P olarita jako zvláštní vlastnost dvou protikladných stránek objektu, ale zároveň je předpokladem existence každého z nich. Řada věcí a procesů spadá pod zákony polarity a rezonance v souznění. Dalšími principy, které stojí za zmínku, jsou také „princip stínu“ (podle C. G. Junga), který vyplývá ze zákona polarity a nebo také „princip součásti a celku“, který vypovídá, že v každé části je obsažen celek a může v ní být rozpoznán.

Zákon polarity a nebo také „princip součásti a celku“, který vypovídá, že v každé části je obsažen celek a může v ní být rozpoznán.

Technika: Kombinovaná (tempera a olej) Rozměry: 82 × 65 cm.