Baroque - nápojový set


Soubor sklenic je pojmenovaný Baroque pro jeho hravost a grotesknost. Jde o hru vyklenutých a vydutých zaoblení, nadsazených proporcí. Výrazným prvkem barokního umění je pohyb a tvar elipsy, u sklenic je tento prvek zachycen ve změně proporcí klasického nápojového tvarosloví. Křivky sklenic jsou dynamické, jejich inspirací jsou tvary ovál a elips. Soubor je reminiscencí na české barokní tvarosloví.HRAVOST A GROTESKNOST ČESKÉHO BAROKNÍHO TVAROSLOVÍ - 2010Technika: ručně foukané sklo Varianta: křišťálová a kouřováNápojové sklo Do formy