Metafory času a paměti


Dílo vzniklo ve stejném čase jako vznikaly lité reliéfy s obdobným názvem. Je inspirováno krajinou Nového Boru a Kamenického Šenova, krajinou na pomezí Lužických hor a Českého středohoří. Krajina sklářů a čedičových lomů… na lesních cestách a v polích můžete nacházet kusy skleněných střepů a útvary čedičových skal. Nejslavnější čedičové sloupky nalezneme na Panské skále u Kamenického Šenova. Díváme se na Panskou skálu a překvapeně se ptáme: »Který architekt tě vystavěl, ó přírodo?« Z knihy Václava Cílka Kameny domova.INSPIROVÁNO KRAJINOU NOVÉHO BORU A KAMENICKÉHO ŠENOVA, KRAJINOU NA POMEZÍ LUŽICKÝCH HOR A ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍTechnologie: Probarvovaný reliéf, spékané a lehané sklo


Prodáno


Tavené sklo Interiéry Tavené