I
Inspirací pro vznik byla sbírka Zpíváno z dálky od Františka Hrubína.

Až do ztmavění noci zpívali jsme o krásném dni, má řeko, a unaveným hodinám na pleti žen jsme nechávali přistat, a co jsme nedosáhli, ruce vln podávaly nám.

Kdo z trávy zved můj stín a položil jej na kámen do studena, kdo jenom se nás nyní zřek, krajino rodná, že kolena kopců nahá se k sobě tisknou a v mlze tuhnou údy řek?

Zpíváno z dálky - František Hrubín

Technika: tempera na papíře a sololitové desce. Rozměry: 37 × 40 cm.