# # # # # # #

Mísy


Motýlí křídla

Vázy


Sklenice

Foukané sklo
Ve sklářské huti začíná proces, při kterém vzniká podle návrhu, modelu, formy prvotní tvar díla. Sklářské pece, jsou jako okna do vřící sopky, skrz otvory je vidět rozžhavená beztvará hmota, kterou skláři nabírají železnou píšťalou, aby jí dali tvar foukáním. Oheň dává sklu tvar, formu, vše, co projde ohněm, si uchovává něco z tohoto živlu. Sklotvorné suroviny procházejí ohněm a stávají se živoucí hmotou – sklem, které vystupuje z hlubin substance a plane. Je poddajné, tvarovatelné schopné přijmout tvar formy. Dřevěné formy se namáčejí do vody, aby se ochladily. Sklo se velmi rychle mění, ochlazuje se působením vzduchu a živel ohně v něm se stahuje zpět do hmoty, kde se skrývá utajený, zkrocený. Jeho barva pohasíná, ale jeho síla a moc jsou stále uvnitř hmoty. Po foukání je sklo umístěno v chladící peci, kde žhnoucí hmota skla, dosud otrokyně ohně, pozvolna chladne. Mění se v ledově chladné drahokamy, aby žila nadále ve světě novým životem, podrobovala se požitkářským lidem, vydávala se v nebezpečí, sledovala a přijímala proměny světla, objímala utrženou květinu nebo opojný nápoj.