Green bowl vznikla jako jedna z prvních prací na sérii silnostěnných, broušených mís. Možnost experimentovat s barevnou strukturou bylo hlavním cílem práce na huti. Nyní se nachází v soukromé sbírce v Pekingu.

Série barevných, silnostěnných, broušených mís

Technika: ručně foukané sklo, broušené, leštěné. Rozměry: 25 x 30 cm, 4 kg