Rozpohybování klasického nápojového tvarosloví to jsou Mirrorky. Zrcadlením nápojového kalichu do spodní části bylo docíleno nejen kýženého pohybu (v podobě odrazů světelných křivek), ale i možnosti jakýchsi hrátek se skleničkou. Ty jsou umožněny prostým otočením sklenky vzhůru nohama. Takto podle své momentální nálady proměníme sklenku do nového tvaru, ale i nového určení, tedy to, pro jaký nápoj se bude hodit.

Sklenice, která mění tvar podle vaší momentální nálady a nápoje