Obraz Vstříc světlu.

Technika: tempera a olej na plátně.