Zásadní inspirací pro vznik obrazu Zimní podvečer bylo dílo norského malíře Eduarda Muncha. Jeho obrazy s tématikou a barevností norské krajiny, ale i citovým nábojem a vlivem expresionismu.

Inspirace obrazy norského malíře Eduarda Muncha

Technika: kombinovaná, tempera a olej. Rozměry: 97× 87 cm