Zrození ve struktuře skla jsem dala třem objektům, u kterých byla použita speciální technika foukání do sádrové formy. Tato technika umožňuje vznik pouze několik málo originálních kusů, poté se forma rozpadá. Jedná se o techniku, kdy se prvotní tvar modeluje v hlíně, teprve pak se odlévá forma, do které se fouká sklo. Inspirací pro vznik objektů byla kniha Tajemná zahrada.

Inspirací vzniku díla byla kniha Tajemná zahrada.

Technika: ručně foukané sklo do sádrové formy, broušené, leštěné. Rozměry: 50 x 20 cm